Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นายเจษฎา ศิลาสิทธิ์ ไดัรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ด้านวิชาการ (ตัวแทนภาค)

กิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าหินโงม

ทัศนศึกษาชั้นอนุบาล-ป.6

ชุมนุมนาฏศิลป์ ร่วมแสดงเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี’63

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ครม.รับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.63 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็น 1 กรกฎาคม 2563 รมว.ศธ. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา ของปีการศึกษา 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต่อไป

โรงเรียนในศูนย์มอหินขาว